Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsmiljöprogram för Linköpings innerstad

Stadsmiljöprogrammet behandlar Linköpings innerstad som indelats i tre delar; city, stadskärnan och innerstaden.

Stadskärnan består av det historiska Linköping och i city ligger merparten av stadens affärer och service. Programmet ger råd och riktlinjer för uppbyggnaden av innerstadens offentliga utomhusmiljöer. Programmet utgår från kommunens visioner för innerstaden.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-03-26
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 17 februari 2017