Hoppa till huvudinnehåll

Strategi för suicidprevention 2021-2025 Östergötlands län

Region Östergötland har tagit fram en regional strategi för suicidprevention 2021-2025. Framtagandet av den regionala strategin har skett i dialog med regionala och lokala parter i Östergötland. Linköpings kommuns fullmäktige beslutade att anta strategin den 25 oktober 2022, § 34

Senast uppdaterad den 28 december 2023