Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogrammet för Linköpings kommun innehåller tre delar. Det här är den andra delen av programmet och utgår från mål och insatsområden och ger förslag på åtgärder inom respektive område och prioriteringsordningar.

Trafiksäkerhetsprogrammet har nollvisionen som utgångspunkt. Nollvisionen
innebär att ingen ska riskera att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-05-27
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.