Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhetsprogrammet för Linköpings kommun innehåller tre delar. Det här är den andra delen av programmet och utgår från mål och insatsområden och ger förslag på åtgärder inom respektive område och prioriteringsordningar.

Trafiksäkerhetsprogrammet har nollvisionen som utgångspunkt. Nollvisionen
innebär att ingen ska riskera att dödas eller skadas svårt i trafiken.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-05-27
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 17 februari 2017