Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens ansvar i höjd beredskap

Detta dokument syftar till att tydliggöra vad kommunstyrelsens ansvar för ledningen och styrningen av det civila försvaret, så som det kommer till uttryck i kommunens reglemente, innebär. Av kommunens reglemente framgår bland annat att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens totalförsvarsplanering samt i höjd beredskap leda och styra den kommunala verksamheten.

Delegationsordning för kommunstyrelsen i höjd beredskap är nära sammankopplad med kommunstyrelsens ansvar inom området. Delegationsordningen återfinns här.

Senast uppdaterad den 18 december 2023