Exploateringsredovisning i Linköpings kommun

Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Exploateringen innefattar också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområ-den, VA- och elanläggningar m.m.

Reglerna är antagna 17 december 2013 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017