Hoppa till huvudinnehåll

Exploateringsredovisning i Linköpings kommun

Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier.

Exploateringen innefattar också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområ-den, VA- och elanläggningar m.m.

Reglerna är antagna 17 december 2013 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 4 december 2023