Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansregler, kommunens

Syftet med kommunens egna finansregler är att definiera och fastlägga ramarna och förutsättningarna för den finansiella verksamheten inom Linköpings kommun.

Dokumenttyp: Regler
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-04-18, § 188
Senast reviderat: Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 9
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Senast uppdaterad den 26 maj 2021