Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Finansregler, kommunens

Syftet med kommunens egna finansregler är att definiera och fastlägga ramarna och förutsättningarna för den finansiella verksamheten inom Linköpings kommun.

Dokumenttyp: Regler
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-04-18, § 188
Giltighetstid. Tillsvidare

Senast uppdaterad den 18 juli 2017