Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Principer för interna beställningar utan konkurrens av externa utförare

Köp av verksamhet inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling eftersom kommunen räknas som en juridisk person, om än uppdelad på olika nämnder.

Dokumenttyp: Regler
Antaget av: Kommunstyrelsen
Status: 2018-01-30 § 21
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Senast uppdaterad den 18 september 2018