Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Regler för kommunalt partistöd i Linköpings kommun

I kommunallagen finns det bestämmelser om kommunalt partistöd.

Dessa regler anger hur grundstöd och mandatberoende stöd fördelas, hur redovisning av partistödet ska ske samt de villkor som gäller för utbetalning i Linköpings kommun.

Antaget av Kommunfullmäktige 2015-09-29

Senast uppdaterad den 1 juni 2017