Hoppa till huvudinnehåll

Riskinstruktion, kommunens

Kommunens egen riskinstruktion kompletterar kommunens egna Finansregler och kommunens egna Placeringsriktlinjer. Riskinstruktionen innehåller anvisningar avseende upplåning, utlåning/placeringar, valuta- och ränterisklimiter samt motpartslimiter.

Dokumenttyp: Regler
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-04-18, § 188
Senast reviderat: Kommunstyrelsen 2021-01-19, § 9
Giltighetstid: Gäller tills vidare

Relaterade styrdokument

Senast uppdaterad den 26 maj 2021