Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riskinstruktion, kommunens

Kommunens egen riskinstruktion kompletterar kommunens egna Finansregler och kommunens egna Placeringsriktlinjer. Riskinstruktionen innehåller anvisningar avseende upplåning, utlåning/placeringar, valuta- och ränterisklimiter samt motpartslimiter.

Dokumenttyp: Regler
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-04-18, § 188
Giltighetstid: Tillsvidare

Relaterade styrdokument

Senast uppdaterad den 18 juli 2017