Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningsstrategi - idrott

Denna anläggningsstrategi ska ses som ett strategiskt verktyg och underlag för både kommunala tjänstepersoner samt beslutande nämnder i olika beslut kopplat till anläggningar.

Anläggningsstrategin är antaget av: Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-24 § 87

Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 15 augusti 2019