Åtgärdsgaranti

Läsa-skriva-räkna-garantin är en ”åtgärdsgaranti” med krav på tidiga och systematiska uppföljningar, analyser och åtgärder från skolans sida.

Alla elever ges stöd och möjlighet att nå de nationella målen för svenska/svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 3 samt vara ett stöd för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Riktlinjen är antagen den 23 februari 2012 och gäller tillsvidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2017