Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärdsgaranti

Läsa-skriva-räkna-garantin är en ”åtgärdsgaranti” med krav på tidiga och systematiska uppföljningar, analyser och åtgärder från skolans sida.

Alla elever ges stöd och möjlighet att nå de nationella målen för svenska/svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 3 samt vara ett stöd för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Riktlinjen är antagen den 23 februari 2012 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 1 februari 2017