Hoppa till huvudinnehåll

Placeringsriktlinjer

Placeringsriktlinjer kompletterar kommunens riskinstruktion och utgör en detaljerad instruktion för hur kommunens kapital ska fördelas mellan olika tillgångsslag i kommunens fyra olika placeringsportföljer.
Instruktionerna syftar till att styra förvaltningen avseende avkastningsmål och risktagande.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2017-04-18, § 188
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 1 juni 2017