Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa - hållbart arbetsliv

Linköpings kommun ska ha arbetsplatser där alla medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och upplever balans mellan arbete och privatliv.

En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjligheter att attrahera, rekrytera och utveckla goda medarbetare och chefer. Linköpings kommun ska vara en lärande organisation där goda exempel, utifrån arbetsmiljöområdet, lyfts fram på alla nivåer.

Dokumenttyp: Riktlinjer 
Antaget av: Kommunstyrelsen, 2019-08-20, § 252
Giltighetstid: Tillsvidare

Till riktlinjen tillhör tvåtillämpningsanvisningar:
Tillämpningsanvisning för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot arbetsmiljön samt Tillämpningsanvisning vid planering av nya eller ändrade lokaler

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 februari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.