Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa - hållbart arbetsliv

Linköpings kommun ska ha arbetsplatser där alla medarbetare känner arbetsglädje, stolthet och upplever balans mellan arbete och privatliv.

En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjligheter att attrahera, rekrytera och utveckla goda medarbetare och chefer. Linköpings kommun ska vara en lärande organisation där goda exempel, utifrån arbetsmiljöområdet, lyfts fram på alla nivåer.

Dokumenttyp: Riktlinjer 
Antaget av: Kommunstyrelsen, 2019-08-20, § 252
Giltighetstid: Tillsvidare

Till riktlinjen hör följande tillämpningsanvisningar:

Senast uppdaterad den 12 maj 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: