Riktlinje för ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinjen syftar till att beskriva vårt gemensamma förhållningssätt som arbetsgivare samt den grundläggande inriktningen för hur Linköpings kommun ska bygga ett hållbart arbetsmarknadsåtagande.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, § 237
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017