Riktlinje för fastställande av arvode till ställföreträdare

Arvode och ersättning till ställföreträdare för vuxna regleras i dessa riktlinjer.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Överförmyndarnämnden
Status: Beslut 2018-08-30, § 99
Giltighetstid: Tills vidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 februari 2019