Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinje för lönebildning

Kommunens lönebildning styrs i huvudsak av budget, lönepolicy, gällande löneavtal, riktlinje för lönebildning och lönekartläggning enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Relaterade styrdokument

Senast uppdaterad den 27 november 2019