Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för bullerskyddsbidrag

Riktlinjerna fastställer vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att Linköpings kommun ska bevilja fastighetsägare bidrag för bullerskyddsåtgärder.

Riktlinjen är antagen den 21 oktiber 2020, och gäller tills vidare men ska aktualitetsprövas 2023.

Senast uppdaterad den 23 oktober 2020