Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för digital arkivering

Syftet med riktlinjerna är att skapa rutiner och förutsättningar för att i framtiden kunna bevara och tillgängliggöra digital information.

Ambitionen är att i kommunen skapa ett sammanhängande digitalt flöde från att informationen kommer in till en förvaltning till att den långtidsarkiveras och tillgängliggörs på ett säkert sätt i ett så kallat system för bevarande.

Riktlinjen är antagen den 17 juni 2014 och gäller tills vidare.

Senast uppdaterad den 23 maj 2016