Riktlinjer för digital arkivering

Syftet med riktlinjerna är att skapa rutiner och förutsättningar för att i framtiden kunna bevara och tillgängliggöra digital information.

Ambitionen är att i kommunen skapa ett sammanhängande digitalt flöde från att informationen kommer in till en förvaltning till att den långtidsarkiveras och tillgängliggörs på ett säkert sätt i ett så kallat system för bevarande.

Riktlinjen är antagen den 17 juni 2014 och gäller tills vidare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2016