Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för ekologisk kompensation

Riktlinjerna ska förtydliga vad ekologisk kompensation innebär och hur arbetet ska genomföras i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17
Senast reviderat: 2021-02-09
Giltighetstid: tillsvidare

Senast uppdaterad den 21 maj 2021