Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för ekologisk kompensation

Riktlinjerna ska förtydliga vad ekologisk kompensation innebär och hur arbetet ska genomföras i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-17
Senast reviderat: 2021-02-09
Giltighetstid: tillsvidare

Senast uppdaterad den 21 maj 2021

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: