Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för ekosystemtjänster

Med termen ekosystemtjänster menas alla de tjänster som naturen ger människan. Dessa riktlinjer visar hur Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter i Linköpings kommun ska arbeta med ekosystemtjänster för att ta hänsyn till och förstärka dem i fysisk planering, genomförande och förvaltningsskede.

I riktlinjerna beskrivs vad begreppet ekosystemtjänster innebär, och vad som förväntas av olika roller och skeden i samhällsbyggandet och förvaltandet av kommunens mark. De gäller för Samhällsbyggnadsnämndens arbete med ekosystemtjänster inom hela kommunens geografiska område.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-24 §120

Senast uppdaterad den 13 november 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: