Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Med arbetsmiljöuppgifter avses huvudsakligen de åtgärder som har som syfte att förebygga risker samt i övrigt att uppnå en god arbetsmiljö. Dokumentet innehåller riktlinjer för hur uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska fördelas till personal. Riktlinjen är antagen den 8 december 2012 och gäller tillsvidare.

Dokumentet innehåller riktlinjer för hur uppgifter i arbetsmiljöarbetet ska fördelas till personal.

Riktlinjen är antagen den 8 december 2012 och gäller tillsvidare.

Riktlinjen reviderades den 3 december 2019 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 17 december 2019