Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för friytor, förskolor och grundskolor

Det överordnade syftet med dessa riktlinjer är att främja barns utveckling genom rörelse och uppmuntra till utevistelse. De ska underlätta för verksamheten att kunna vistas utomhus och bedriva utomhuspedagogik.

Riktlinjerna riktar sig i första hand till planerare, bygglovhandläggare och byggaktörer.

Antaget av: Barn och ungdomsnämnden 2022-03-17 och Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23

Senast uppdaterad den 29 juni 2023