Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Mål och indikatorer för kommunens ekonomi i Strategisk plan utgör riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun.

Syftet med markeringarna är att medvetet och tydligt markera delar av överskott i bokslut för att möta tillfälliga framtida kostnadsökningar för specifika ändamål.

Riktlinjen är antagen den 29 april 2013 och gäller tillsvidare.

Senast uppdaterad den 23 maj 2016