Riktlinjer för kommunens administrativa förvaltningslokaler

Alla förvaltningar ska sträva efter ett effektivt och resursoptimalt lokalutnyttjande. Det innebär att lokalerna bör utformas så att de kan samnyttjas och nyttjas effektivt över dygnets timmar, veckans dagar och årets månader.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Kommunstyrelsen 
Status: Beslutad 2018-11-27
Giltighetstid: Tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2019