Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter

I samband med att Sverige år 2000 ratificerade Europarådes ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk erkändes judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoritetsgrupper. Samtidigt erkändes jiddish, romani chib (samtliga varieteter), samiska (samtliga varieteter), finska och meänkieli (samtliga varieteter) som nationella minoritetsspråk.

Det övergripande målet med Linköpings kommuns minoritetspolitiska arbete är synonymt med Sveriges minoritetspolitiska mål, nämligen att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så de hålls levande.

Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter syftar till att ge en samlad bild av hur kommunen arbetar med att uppfylla målet och tillförsäkra att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses.

Senast uppdaterad den 1 december 2023