Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för Linköpings kommuns skogsinnehav

Riktlinjerna ska ge tydliga mål och skötselriktlinjer för kommunens skogsinnehav på planlagd och icke planlagd skogsmark.

De framtagna riktlinjerna ska också bidra till att nå Sveriges miljömål och bland dem framförallt målet för "Levande skogar".

Riktlinjen är antagen den 10 december 2020, och gäller tills vidare men ska aktualitetsprövas näst mandatperiod.

Senast uppdaterad den 10 juni 2021