Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för lokalförsörjning

Dessa riktlinjer beskriver ansvar, roller och processer för berörda aktörer inom Linköpings kommuns lokalförsörjning.

Riktlinjerna syftar till att sammanfatta och förtydliga lokalförsörjningsprocessen i Linköping kommun. Riktlinjerna ska därigenom skapa strukturella förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning samt till att säkra kvalitet i det kommunala uppdraget.

Senast uppdaterad den 22 februari 2024