Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för medborgardialog i Linköpings kommun

Dessa riktlinjer är till för att förtydliga Policyn för Medborgardialog som omfattar alla som bor och vistas i Linköpings kommun.

I riktlinjerna, som både vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, beskrivs metoder och verktyg för att praktiskt genomföra olika former av medborgardialog.

I dokumentet finns även en checklista för att underlätta för dig som genomför medborgardialog i något av de tre stegen; dialog, inflytande eller medbestämmande i den så kallade delaktighetstrappan.

Senast uppdaterad den 4 december 2023