Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för särskild kollektivtrafik

Riktlinjer för särskild kollektivtrafik är en gemensam riktlinje för färdtjänst, mobilitetsstöd, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Riktlinjen är antagen den 18 oktober 2023, §136, och gäller tills vidare.

Senast uppdaterad den 22 november 2023