Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för uteserveringar

I riktlinjerna redovisas generella placeringsregler för uteserveringar på gator. För torg finns
inte specifika placeringsregler utan uteserveringar behöver anpassas efter platsen.

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2023-11-22 §169

Senast uppdaterad den 15 januari 2024