Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för vatten och avloppsplanering

Syftet med Riktlinjer för vatten och avloppsplanering är att konkretisera och formalisera vatten- och avloppsplaneringen på landsbygden i Linköping (VA-planeringen).

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-19, § 65
Giltighetstid: Gäller tillsvidare

Senast uppdaterad den 29 juni 2017