Riktlinjer för vatten och avloppsplanering

Syftet med Riktlinjer för vatten och avloppsplanering är att konkretisera och formalisera vatten- och avloppsplaneringen på landsbygden i Linköping (VA-planeringen).

Dokumenttyp: Riktlinjer
Antaget av: Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-19, § 65
Giltighetstid: Gäller tillsvidare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 juni 2017

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.