Hoppa till huvudinnehåll

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen.

Taxorna indexuppräknas varje år och du hittar mer information om detta på sidan Taxa för Miljökontorets tillsyn.

Senast uppdaterad den 22 januari 2021