Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Avgifter för prövning och tillsyn.

Taxorna indexuppräknas varje år och du hittar mer information om detta på sidan Taxa för Miljökontorets tillsyn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 september 2018