Hoppa till huvudinnehåll

Tips vid skyfall och översvämningar

Skyfall innebär att det faller mycket regn under kort tid. Det kan orsaka översvämningar då vattnet inte hinner rinna undan tillräckligt snabbt. Skyfall inträffar oftast i samband med åskoväder och är vanligast under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret kan översvämningar inträffa i samband med att snösmältning och regn leder till höga vattenflöden.

Översvämning i ett bostadsområde

 

Översvämningar juli 2024

Under de senaste dagarna har det kommit mycket stora mängder regn på kort tid, detta har lett till översvämningar på flera håll i kommunen. Vid översvämningar ligger kommunens och räddningstjänstens fokus i första hand på att säkra samhällsviktiga funktioner och framkomligheten på större vägar. Det kan därför dröja lite innan andra ytor såsom mindre vägar, parkområden och gång- och cykelbanor är helt återställda. 

Felanmälningar kopplade till översvämningarna görs via kommunens formulär för felanmälan. Vi får just nu in många anmälningar gällande överfulla och igensatta brunnar. Detta är ingenting vi kan åtgärda för tillfället då dagvattennätet är överfullt, allteftersom vattnet drar sig undan kommer brunnarna återigen kunna ta emot vatten.

Det här är skyfall

Skyfall är samma sak som en extrem mängd nederbörd, då regnet upplevs som kraftigt. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm regn på en timme eller minst 1 mm regn på en minut. Ibland används även måttet 15 mm regn på 15 minuter för att beskriva skyfall. I och med att klimatet förändras ökar också antalet skyfall. Stora mängder regn kan medföra översvämningar och jordskred.

Vid ett skyfall som medför en översvämning, ras eller skred som drabbar kommunen, prioriterar Linköpings kommun och andra aktörer som till exempel Räddningstjänsten och Tekniska verken, samhällsviktiga funktioner. Men det finns flera sätt att förbereda och skydda sig själv och sitt hus vid ett kraftigt skyfall.

Vid ett omfattande regnväder som medför översvämning får man som fastighetsägare vara förberedd på att inledningsvis klara sig själv. Räddningstjänstens begränsade resurser kommer att koncentreras för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Genom att vara förberedd skapas goda förutsättningar för att minska skadorna om en översvämning skulle inträffa.

Checklista vid risk för översvämning

 • Förbered dig inför översvämning
 • Följ nyhetsrapporteringen för att se hur översvämningen utvecklas
 • Se till att du har möjlighet att ladda din mobiltelefon så att batteriet är fullt
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du ska ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • För att motverka att vatten trycks upp bakvägen genom golvbrunnar och toalettstolar kan man fylla till exempel ett örngott eller liknande med sand eller jord och stoppa ner det i golvbrunnar och toalettstolar
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar
 • Parkera bilen vid en hög punkt
 • Fotografera rummen, det kan underlätta vid en reglering från ditt försäkringsbolag

Vid översvämning

 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren innan vattnet når fastigheten
 • Flytta värdefulla föremål högt upp så att de kommer bort från golvet
 • Undvik att köra bil eller gå i översvämmade områden
 • Var noga med hygienen om du kommit i kontakt med det översvämmade vattnet
 • Om du inte kan lämna huset, placera dig själv någonstans högt så att du kommer bort från golvet
 • Vid nödsituation - ring 112

Efter översvämning

 • Kontakta ditt försäkringsbolag och gör en förteckning över skadorna
 • Kontrollera med en elektriker att det är säkert att slå på strömmen
 • Säkerställ med kommunen att dricksvattnet är drickbart (dricksvatten kan förorenas under en översvämning)
 • Vädra ut fukten genom att öppna dörrar och fönster

Mer information om hur kommunen jobbar för att minska risken för översvämningar och konsekvenser av skyfall finns här:

Viktiga länkar

Senast uppdaterad den 17 juli 2024