Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Universitet och forskning

Begreppet forskning och utveckling spänner över ett brett fält. Hela vägen från grundforskning till lansering av nya produkter och tjänster. Hela bredden finns i Linköping.

Mikroskåp med provrör i bakgrunden

 

Grundforskningen i Linköping har sin hemvist på Linköpings universitet. Meritlistan är lång och på den återfinns allt ifrån algoritmer för bildkomprimering till nya material för halvledare. Andra aktörer är forskningsinstitut, där FOI Totalförsvarets forskningsinstitut och trafikforskningen på VTI är de mest kända.

I fronten finns även ett antal företag. Flygtillverkaren Saab har i många år varit en viktig aktör, genom egen forskning och utveckling och genom att efterfråga innovationer. Det har i sin tur lagt grunden för bland annat ett växande antal världsledande tillverkare inom obemannat flyg. 

Forskning och utveckling genomsyrar Linköpings näringsliv. Här finns även många innovativa småföretag med spetskompetens i det mest oväntade områden. Det har bland annat utmynnat i marknadens bästa formar för industriell bakning. 

Forskning och utveckling gör Linköping till staden där idéer blir till verklighet.

Linköpings Universitet

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och en viktig motor för regionens utveckling. Utbildningarna sträcker sig över en lång rad ämnesområden och studenterna är eftertraktade efter examen.

Här finns världsledande forskning inom spjutspetsområden som till exempel IT och mobil kommunikation, materialvetenskap samt säkerhet och krisberedskap. Universitetet har ett nära samarbete med näringslivet och samhället, nationellt och internationellt. I det ingår forsknings- och utvecklingsarbete och affärsutveckling av idéer och forskningsrön från studenter och forskare vid universitetet. Teknologi och kunskap från forskningen kan bli till spännande produkter som kan ge företag nya affärsmöjligheter. 

Hos universitetet finns också nätverk, mötesplatser och seminarium där man kan knyta kontakter och skaffa värdefull kunskap. Flera gånger per år arrangeras arbetsmarknadsdagar där företag kan komma i kontakt med studenter vid olika utbildningar att anlita för arbete, praktik, studentprojekt eller examensarbeten. 

Kort om Linköpings universitet:

  • Cirka 32 000 studenter
  • Cirka 4 000 anställda
  • Intäkter 4 miljarder kronor  (43 % grundutbildning, 57 % forskning och forskarutbildning)
  • Fyra campus, två i Linköping och ett i Norrköping, samt Malmstens Linköpings universitet i Stockholm.

LiU Innovation

Uppmuntrar och stöttar forskare och studenter att kommersialisera sina idéer och sin kunskap – antingen genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga verksamheter. På LiU Innovation skapas nästa generations entreprenörer och nya innovativa företag. Man skapar tillväxt och konkurrenskraft i regionen och landet genom gemensam kunskapsutveckling med omgivande näringsliv och samhälle.

LiU CareerGate

Som företag har du möjlighet att få kontakt med Linköpings universitet studenter och nyexaminerade inom ett brett utbud av tekniska, juridiska, samhällsorienterade, ekonomiska, medicinska, naturvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Du har möjlighet att målrikta dina erbjudanden till specifika målgrupper och därmed uppnå en mer effektiv kommunikations- och rekryteringsprocess.

Forskning & utveckling

Linköping är ett nationellt centrum för olika typer av forskning och utveckling. Linköpings universitet intar här en tätposition inom många områden – allt från kognitiva processer till robotkonstruktion och programmering.

Detta är enbart en del av den forsknings- och utvecklingskompetens som finns i staden.

Statens väg- och transportforskningsinstitut

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) finns i Linköping och är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI:s huvuduppgift är att ägna sig åt forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter.

Statens kriminaltekniska laboratorium

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) är en nationell forensisk expertmyndighet som i dialog med rättsväsendet utvecklar och tillgodoser dess behov av forensisk expertis inom sina ansvarsområden. SKL:s huvuduppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling och analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. Att FOI är uppdragsfinansierat innebär att man prissätter och säljer tjänster på marknaden.

Företag inom utvecklingsområdet

Även inom utvecklingsområdet finns många starka aktörer i Linköping. Ett exempel är Tekniska Verkens dotterbolag Svensk Biogas AB. Bolagets uppdrag är att driva på marknadsutvecklingen för biogas till fordon. Det gör man genom att producera biogas och etablera publika tankställen på en regional marknad samt erbjuda internationellt gångbar processutveckling för biogas med råvaror i form av avfall och grödor. Ett annat exempel är självfallet Saab med sin utveckling av flygplan och Ericsson med sitt utvecklingscenter för GSM-teknik.

Över huvud taget finns många aktörer – stora som små – som har ett uttalat utvecklingsarbete. Ett exempel bland de mindre företagen är Agricam som utvecklat ett system för övervakning av mjölkkor så att uppkomsten av mastit förhindras.

Senast uppdaterad den 28 mars 2019