Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Företagsmiljöer

Rätt miljö är avgörande för alla företag. Oavsett om det är nystartat eller etablerat. Oavsett om verksamheten är handel, service, utveckling eller produktion.

I Linköping finns rätt miljö för många verksamheter och mark klar att bebyggas. För dig som nystartad företagare kan rätt miljö vara en inkubator, med coaching och hela infrastrukturen på plats.

När du vill förverkliga din affärsidé erbjuder Linköping ett antal områden med varierande inriktning. Här finns till exempel:

  • Kontorshotell
  • Industriområden
  • Företagsparker, exempelvis Ebbepark
  • Tornby – ett av landets största handelsområden
  • Linköping Science Park, hem till många av de högteknologiska bolagen

En företagsmiljö är mer än väggar och tak. Lika viktigt är miljöer som underlättar kontakter mellan företag och andra aktörer, för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. 

I Linköping finns ett växande antal kluster med företag, universitet och offentliga aktörer. Några är etablerade, andra informella. I båda fallen skapar de resurser långt större än vad medlemsföretagen själva förfogar över.

Näringsliv och tillväxtsstaben

Till e-postformulär för Näringsliv och tillväxtsstaben

E-post: naringsliv@linkoping.se

Besöksadress: Storgatan 58 (se karta)

Besöksadress : Storgatan 58

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 29 maj 2020