Hoppa till huvudinnehåll

Företagsområden

I kommunen finns 10 centralt belägna industriområden med sammantaget fler än 1000 företag. Viss specialisering förekommer inom områdena – till exempel Mjärdevi är ett centrum för företag med högteknologisk inriktning och Tornby har såväl företag som är inriktade på försäljning till slutkund som på tillverkning.

Cavok District

I Cavok District växer en ny företagsmiljö fram, ett område för verksamheter inom bland annat flyg, rymd och avancerade material. Området ligger i anknytning till landningsbanan vid Linköping City Airport. Byggnationen av Cavok District pågår. Den första byggnaden, IMA One, blev klar under 2020.

Ebbepark

I Ebbepark hamnar du bland företag med en mängd olika inriktningar. Parken är präglad av kunskap, kreativitet och hållbar affärsutveckling. Den ligger mitt i Linköping. Med närhet till centrum, Campus Valla, Linköpings Universitet och Science Park Mjärdevi. Området beräknas stå helt klart 2023.

Hackefors

Cirka 130 företag finns lokaliserade längs riksväg 35 i Hackeforsområdet. Många av företagen arbetar inom området mekanisk industri och maskinbearbetning.

Jägarvallen

Jägarvallen är ett av de mindre industriområdena med företag inom olika branscher. I området finns cirka 35 företag av olika storlek.

Mjärdevi

Här samlas en rad olika företag med IKT (Informations och kommunikationsteknologi) som gemensam nämnare. Cirka 300 företag finns i området.

Mörtlösa

Ett av kommunens nya områden som planeras i förhållande till bland annat sträckning av nya/förlängda Ullevileden och anpassning till utbyggnaden av Kallerstadsområdet.

Steninge

Steninge Industri- och affärsområde. Cirka 100 företag finns i området med stor spridning av branscher och storlek. 

Stångebro

Området söder om Kallerstadleden är utbyggt och ianspråktaget av bilserviceanläggningar, biltransport- och godsföretag. I området finns cirka 60 företag.

Tornby

Tornby är, med sina 250 hektar, Linköpings största sammanhängande företagsområde. I området finns runt 400 företag inom många olika branscher. Här finns bland annat i-huset med omgivande butiker med inriktning på konsumenthandel. Tornby är en av Sveriges största handelsplatser.

Torvinge/Malmskogen/Köpetorp

Området omfattar totalt 70 hektar planlagd industrimark varav cirka 55 hektar har tagits i anspråk. Det finns även möjlighet att utvidga området österut. I området finns cirka 130 företag med blandad branschtillhörighet.

Köpetorp är i första hand avsett för flygrelaterade verksamheter.

Vreta Kluster

Vreta Kluster är ett innovations- och utvecklingscentrum för gröna näringar som ligger ca 10 km nordväst om Linköping. I direkt anknytning till de två befintliga husen i Vreta Kluster håller ytterligare en byggnad på att uppföras. Cirka 2500 kvadratmeter yta för att ännu fler aktörer inom de gröna näringarna ska kunna dra nytta av, och bidra till, det kreativa klustret.

 

Senast uppdaterad den 4 november 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: