Företagsområden

I kommunen finns 10 centralt belägna industriområden med sammantaget fler än 1000 företag. Viss specialisering förekommer inom områdena – till exempel Mjärdevi är ett centrum för företag med högteknologisk inriktning och Tornby har såväl företag som är inriktade på försäljning till slutkund som på tillverkning.

Hackefors

Cirka 130 företag finns lokaliserade längs riksväg 35 i Hackeforsområdet. Många av företagen arbetar inom området mekanisk industri och maskinbearbetning.

Jägarvallen

Jägarvallen är ett av de mindre industriområdena med företag inom olika branscher. I området finns cirka 35 företag av olika storlek.

Kallerstad

Området söder om Kallerstadleden är utbyggt och ianspråktaget av bilserviceanläggningar, biltransport- och godsföretag. I området finns cirka 60 företag.

Köpetorp

Köpetorp är i första hand avsett för flygrelaterade verksamheter. Här är bland annat Linköpings General Aviation Center lokaliserad och utvecklas. 

Mjärdevi

Här samlas en rad olika företag med IKT (Informations och kommunikationsteknologi) som gemensam nämnare. Cirka 300 företag finns i området.

Mörtlösa

Ett av kommunens nya områden som planeras i förhållande till bland annat sträckning av nya/förlängda Ullevileden och anpassning till utbyggnaden av Kallerstadsområdet.

Steninge

Steninge Industri och affärsområde. Cirka 100 företag finns i området med stor spridning av branscher och storlek. 

Tornby

Tornby är, med sina 250 hektar, Linköpings största sammanhängande företagsområde. I området finns runt 400 företag inom många olika branscher. Här finns bland annat i-huset med omgivande butiker med inriktning på konsumenthandel. Tornby är en av Sveriges största handelsplatser.

Torvinge/Malmskogen

Området omfattar totalt 70 hektar planlagd industrimark varav cirka 55 hektar har tagits i anspråk. Det finns även möjlighet att utvidga området österut. I området finns cirka 130 företag med blandad branschtillhörighet.

Ebbepark

I Ebbepark hamnar du bland företag med en mängd olika inriktningar. Parken är präglad av kunskap, kreativitet och hållbar affärsutveckling. Den ligger mitt i Linköping. Med närhet till centrum, Campus Valla, Linköpings Universitet och Science Park Mjärdevi. Området beräknas stå helt klart 2023.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 augusti 2018