Hoppa till huvudinnehåll

Feriearbete skolungdom 2023

Du som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och ska fortsätta dina gymnasiestudier till hösten är välkommen att söka sommarjobb, eller feriearbete som det också kallas. Genom att arbeta under sommaren får du arbetslivserfarenhet och en möjlighet att tjäna egna pengar.

För att söka behöver du vara folkbokförd i Linköpings kommun.

Ansökan om feriearbete

Har du ansökt och väntar på svar? 

Vad händer nu?

 • Under vecka 12 börjar vi skicka ut erbjudande om feriearbete. Erbjudandet skickas till den e-postadress du angav i din ansökan.
 • Tacka ja/nej senast den 31 mars. 
 • Om du inte får något erbjudande via e-post har du tyvärr inte fått något feriearbete. Du står däremot kvar som reserv under tiden till dess att samtliga platser är tillsatta.

Ansökan var öppen mellan 13 februari - 10 mars.

Vill ändra något i din ansökan?

Har du ansökt om feriejobb och vill ändra något i din ansökan? Logga in på Mina sidor för att göra dina ändringar. 

Sommarskola om du saknar godkända betyg i svenska, engelska och matematik

Saknar du godkända betyg i svenska, engelska eller matematik finns möjlighet att ansöka om feriearbete period 3, om du samtidigt anmäler dig till och tar del av sommarskola. Saknar du betyg i något av dessa ämnen ska du notera det i din ansökan till feriearbete. Får du ett erbjudande om feriejobb och tackar ja, kommer ferieteamet att ta kontakt med dig angående sommarskolan. 

Feriearbetet är indelat i treveckorsperioder

I ansökan kommer du att kunna ange vilka perioder du kan jobba. Ange de perioder du kan arbeta så kommer du att bli matchad till en av perioderna. Chansen att du får ett feriejobb ökar om du anger flera perioder.

 • Period 1 är veckorna 25-27
 • Period 2 är veckorna 28-30
 • Period 3 är veckorna 31-33

Saknar du godkända betyg i svenska, engelska eller matematik finns möjlighet att ansöka om feriearbete period 3, om du samtidigt anmäler dig till och tar del av sommarskola. 

Linköpings kommun som arbetsgivare

Det här gäller om Linköpings kommun är arbetsgivare

 • Du arbetar 30 timmar/vecka, i tre veckor under sommarperioden.
 • Arbetstiden är i regel 6 timmar per dag och maximalt 90 timmar under hela anställningsperioden.
 • Normalt sett arbetar du inte på midsommarafton, lördagar eller söndagar. Arbetstiden är i regel förlagd till dagtid. 
 • För de flesta av jobben behöver du lämna in ett utdrag från polisens belastningsregister. Det är viktigt att du begär ett utdrag så fort du tackat ja till feriearbete. Utdraget ska lämnas på den obligatoriska informationsträffen i april. 
 • Om du inte lämnar in rätt utdrag ur belastningsregistret eller om det innehåller några anmärkningar så blir din överenskommelse om feriearbete ogiltig och din plats går till någon annan. Läs mer om utdrag ur belastningsregistret längre ner. 

Lön - registrera ditt konto hos Nordea

Timlönen för feriearbete är baserad efter födelseår.

 • 2001, 2002, 2003 och 2004: 121,56 kr/timme
 • 2005: 102,51 kr/timme
 • 2006 och 2007: 84,72 kr/timme

Semesterersättning betalas ut utöver ordinarie timlön. Linköpings kommun använder banken Nordea för utbetalningar av lön. För att vi ska kunna betala ut din lön behöver du registrera ditt bankkonto hos Nordea. Detta behöver du göra även om du själv har ditt konto hos en annan bank. Se “Hur och när betalas lönen ut?” i frågor och svar längre ner på sidan.

Om du inte har ett bankkonto behöver du skaffa ett så att din lön kan betalas ut till dig.

Målsmans underskrift och registerutdrag

Om du är under 18 år krävs målsmans underskrift och godkännande när du tackar ja till erbjuden plats. En samtyckesblankett kommer att skickas hem med post. Du kommer att bli kallad till en informationsträff. På den träffen ska du lämna in samtycket med målsmans underskrift tillsammans med utdraget från belastningsregistret. 

Informationsträff

Du som har tackat ja till feriearbete kommer att bli kallad till en obligatorisk informationsträff under vecka 17 eller vecka 18. Mer information om detta skickas till din e-postadress.

Näringslivet som arbetsgivare

Vi förmedlar även feriejobbare till näringslivet, det vill säga till privata företag. Om du får en ferieplats i näringslivet kan andra förutsättningar gälla för ditt sommarjobb och din anställning än de förutsättningar som gäller om Linköpings kommun är arbetsgivare. Om ett privat företag är din arbetsgivare är det företaget som kallar till anställningsintervju, skriver anställningsavtal och betalar ut din lön. Om du har frågor kring t ex avtalet eller arbetstider vänder du dig till företaget som du skrivit avtal med. 

Frågor och svar om feriejobb

Sök bland frågor och svar

Du ska gå i åk 1 eller 2 i gymnasiet och vara inskriven för vidare studier höstterminen 2023, vara folkbokförd i Linköpings kommun samt har godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Saknar du godkända betyg i svenska, engelska eller matematik finns möjlighet att ta del av Sommarskola och på det sättet har du fortsatt möjlighet till ett feriearbete under period 3. Saknar du betyg ska du notera det i din ansökan till feriearbete. Läs mer under rubriken Sommarskola.  

Du ska även visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. För de flesta arbeten krävs att det inte förekommer någon belastning i belastningsregistret. Om du visar upp ett utdrag som visar att det finns någon belastning i registret är det inte säkert att kommunen kan erbjuda dig ett feriearbete. 

Om du inte är svensk medborgare kommer vi att begära intyg på uppehålls- och arbetstillstånd. Du kan beställa detta intyg från Migrationsverket.

Under perioden 13 februari – 10 mars 2023 kommer Feriebanken vara öppen via Linköpings kommuns hemsida. 

Det sker genom ett slumpmässigt urval.

Du får besked om feriearbete i slutet av mars/början av april via e-postadressen som uppgavs vid registreringen.

Om du eller någon annan tackar nej till erbjuden plats eller inte lämnar besked inom angiven tid lottas platsen ut på nytt.

För de flesta av jobben behöver du lämna in ett utdrag från polisens belastningsregister. Du begär själv ut ett registerutdrag från polisen. Det är viktigt att du väljer rätt typ av registerutdrag som gäller för det område du ska arbeta inom. Ansök om ett registerutdrag så fort du tackat ja till feriearbete då utdraget ska tas med till den obligatoriska informationsträffen.

Om du inte lämnar in rätt registerutdrag eller om det innehåller några anmärkningar så blir din överenskommelse om feriearbete ogiltig och din plats går till någon annan.

Utdraget, inte begäran om utdrag, ska tas med till den obligatoriska informationsträffen.

Du kan begära ett utdrag ur belastningsregistret på polisens webbplats. Det kostar ingenting att begära ett utdrag.

Ja, förutsatt att du inkommer med godkända blanketter som vi efterfrågar samt att inget oförutsett skett på arbetsplatsen. 

Nej.

Beroende på vilken belastning som förekommer, kan kommunen försöka hitta en alternativ plats som inte kräver samma utdrag ur belastningsregistret. Kommunen kan dock inte garantera att en sådan plats kan erbjudas, utan förbehåller sig rätten att återta erbjudandet om det förekommer belastning i registret.

Om du inte får något erbjudande via e-post har du tyvärr inte fått något feriearbete. Du står däremot kvar som reserv under tiden till dess att samtliga platser är tillsatta på de platser som gjort intresseanmälan.

Nej, om du inte kan arbeta de veckor du erbjudits feriearbete kan du inte byta period.

Om Linköpings kommun är arbetsgivare

Lönen betalas ut månaden efter att du arbetat. 

Linköpings kommun betalar ut lönen 25/7, 25/8 samt 25/9 förutsatt att du har anmält lönekonto till Nordea innan du påbörjar ditt feriearbete samt uppgett rätt kontaktuppgifter.

Anmälan av lönekonto görs på nedanstående länk:

Ange arbetsgivarnummer: 629622.

Lönen betalas ut till det konto som du själv har anmält till Nordea i samband med anställningen.

Om näringslivet är arbetsgivare

Om du har fått en ferieplats i näringslivet är det det företaget som kallar till anställningsintervju, skriver anställningsavtal och betalar ut lön till dig. 

Timlönen för feriearbete är baserad efter födelseår.

 • 2001, 2002, 2003 och 2004: 121,56 kr/timme
 • 2005: 102,51 kr/timme
 • 2006 och 2007: 84,72 kr/timme
Semesterersättning betalas ut utöver ordinarie timlön.

Sommarskola

Om du inte har godkända betyg i svenska, engelska och/eller matematik kan du ändå få feriearbete under period 3 om du frivilligt anmäler dig till sommarskola. Närvaro under sommarskolan är obligatorisk för att ha rätt till ett erbjudande om feriearbete. Kommunen kan dock ej garantera att alla ungdomar som tar del av Sommarskolan erbjuds ett feriearbete. De som fullföljer sommarskola lottas till att få en plats. Ogiltig frånvaro innebär att möjligheten till ett feriearbete försvinner. 

Ovanstående kommer även gälla prioriterade ungdomar förutsatt att de har ett/flera av ovanstående ämnen i sin studieplanering. De prioriterade ungdomar som inte har något av dessa ämnen i sin studieplanering har möjlighet till ett feriearbete utan att ta del av sommarskolan.

Sök bland frågor och svar

Du som går Sommarskola ska vara närvarande på den undervisning som erbjuds. Den eller de lärare som är ansvariga kommer att föra närvaro och rapportera till Arbetsmarknadscentrum vilka som fullföljt undervisningen.

Senast under period 2 kommer du att få ett besked om eventuellt feriearbete gällande period 3.

Nej, om du går i årskurs 8 behöver du inte skriva något prov eller helt avsluta den kurs du går Sommarskola i. Du ska arbeta med kursen och förbättra dina kunskaper så att du kan uppnå ett betyg när du kommer tillbaka till din vanliga skola under hösten.

Ja, om du går i årskurs 9 behöver du skriva prov och helt avsluta den kurs du går Sommarskola i.

Ja, det är samma krav för alla ungdomar antingen du går på en fristående eller kommunal gymnasieskola.

Nej, feriearbete i Linköpings kommun gäller enbart ungdomar som är folkbokförda i Linköping. Du kan däremot söka feriearbete oavsett om du går i en gymnasieskola i Linköpings kommun eller i annan kommun, bara du är folkbokförd i Linköping.

Har du frågor om feriejobb?

Kontakta Kontakt Linköping för mer information. 

Senast uppdaterad den 27 mars 2023