Hoppa till huvudinnehåll

Vallastaden 2022

Linköpings kommun bjöd i oktober 2022 in till markanvisningstävling för fem tilldelningsområden i Vallastaden. Tävlingen är nu avslutad.

Vy över Vallastadens taget med en drönare som visar alla  kvarter

 

Vallastaden, som invigdes under ett bo- och samhällsexpo hösten 2017, är en av Sveriges mest innovativa stadsdelar. Ett stort antal aktörer har tillsammans byggt cirka 1 400 bostäder och skapat en tät och blandad stadsdel som präglas av en varierad arkitektur och innovativa lösningar. Allt bygger på en idé om variation, kreativitet, resurseffektivitet och social hållbarhet.

Vallastaden har ett attraktivt läge i nära anslutning till Linköpings universitet och med cykelavstånd till Linköpings innerstad, Linköping Science Park och Universitetssjukhuset.

Information

Markanvisningstävlingen omfattade fem tilldelningsområden, varav fyra tilldelningsområden avsåg småhusbebyggelse (radhus, parhus, villa) och ett tilldelningsområde avsåg lägenheter i flerbostadshus och/eller centrumverksamhet.

2023 Vallastaden.png

Karta med fastighetsindelningar och tilldelningsområden

Följande byggaktörer har tilldelats mark

Områdena finns markerade i bilden ovan.

  • Tilldelningsområde 7F: Scott Rasmusson Källander AB
  • Tilldelningsområde 8E: Sandell Collection AB
  • Tilldelningsområde 9A: Området har ej blivit tilldelat
  • Tilldelningsområde 9E: Scott Rasmusson Källander AB
  • Tilldelningsområde 10J: Scott Rasmusson Källander AB 

Utvärdering av markanvisningstävling

Direktanvisning av tilldelningsområde 9A

Linköpings kommun kan, i vissa särskilda fall, ge markanvisning genom direktanvisning.  Vid en direktanvisning beslutar kommunen att mark ska anvisas en exploatör utan någon föregående anbudstävling.

Direktanvisning kan initieras efter att en exploatör inkommit med förslag till kommunen. Linköpings kommun erbjuder nu exploatörer, som är intresserade av en direktanvisning, att lämna in förslag angående tilldelningsområde 9A (fastigheten Linköping Identiteten 2). 

Information om direktanvisning av tilldelningsområde 9A

Senast uppdaterad den 16 juni 2023