Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Områdesutveckling: Vallastaden

Strax väster om Linköpings innerstad ligger Vallastaden - en ny, innovativ stadsdel som invigdes under Sveriges största bo- och samhällsexpo 2017. Utbyggnaden av Vallastaden fortsätter under 2021.

Vallastaden vy

 

Vad händer i Vallastaden?

Vallastaden är en av Sveriges mest innovativa stadsdelar, som invigdes under bo- och samhällsexpo - Vallastaden 2017. På rekordtid har 40 aktörer tillsammans byggt 1000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Allt bygger på en idé om variation, kreativitet och social hållbarhet. Det är ett fokus som präglar hela stadsdelen – från hur området planeras, till hur tomterna säljs och vilken typ av hus som byggs.

Vallastaden är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska:

  • bidra till tillväxt och attraktivitet i Linköping
  • bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande
  • visas i en bo- och samhällsexpo

Bygget i Vallastaden har bara börjat - varmt välkommen till en av Sveriges mest spännande stadsdelar!

Aktuellt

Ett stort antal byggprojekt är på gång i Vallastaden. Under 2021 kommer byggnationen av cirka 500 lägenheter och ett femtontal radhus att pågå. 

En markanvisningstävling som beräknas omfatta cirka 80 bostäder fördelat på flerbostadshus, radhus och villor kommer starta under andra kvartalet 2021.  

När gör vi detta?

  • Arbetet med Vallastaden inleddes sommaren 2011 och följdes av en arkitekttävling som var klar i september 2012.
  • Den 2-24 september 2017 invigdes första etappen av Vallastaden, med cirka 1000 bostäder, vid Sveriges största bo- och samhällsexpo öppet för allmänheten.
  • Under hösten 2018 avslutades en markanvisningstävling som resulterade i att sju byggherrar tilldelades mark och får bygga vidare med start under hösten 2019.
  • I början av 2020 avslutades en markanvisningstävling som omfattade cirka 185 bostäder. Nio byggaktörer tilldelades markområden. Byggstart av de tilldelade områdena beräknas ske under 2021. 
  • Arbetet med ett nytt idéprogram startar under 2019 gällande fortsatt utbyggnad österut.

Vem gör detta?

Linköpings kommun är initiativtagare till Vallastaden och har ansvarat för allt från planarbete, markanvisning till anläggning av gator, torg och parker. Stadsdelen har utvecklats i samverkan mellan kommunen, Linköpings universitet, Akademiska hus, områdesarkitekterna OkiDoki Arkitekter, näringsliv och ett stort antal engagerade Linköpingsbor.

Bo- och samhällsexpo 2017

På webbplatsen vallastaden2017.se kan du läsa mer om stadsdelen och allt som finns att se och uppleva där. Webbplatsen är också en digital kunskapsbank för dig som är intresserad av hur projektet vuxit fram och om du vill veta mer om vad som utmärker Vallastaden ur ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Studiebesök

Du har möjlighet att besöka Vallastaden och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att höra hur idén till stadsdelen växte fram och hur vi arbetat på ett helt nytt sätt för att förverkliga idén. Vi erbjuder även guidade turer på plats.

Kontakt

Ansvarig för projektet är exploateringsingejören Anna Carlenius som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 23 mars 2021