Hoppa till huvudinnehåll

Vikingstad - Bankeberg, etapp 3

Kommande markanvisning avser cirka 200 - 300 bostäder.

Karta med markanvisningsområdet markerat

Etapp 3 (lila markering i kartan) ska markanvisas.

Information

En sista markanvisning kommer att hållas för den avslutande etappen. Markanvisningen innehåller främst flerfamiljshus upp till fyra våningar, men även ett litet område med radhus. Markanvisning avser cirka 200 - 300 bostäder.

Information om projektet

Preliminär tidplan

Markanvisningen kommer preliminärt att hållas under andra halvan av 2025.

Kommunens projektledare

Kommunens exploateringsingenjör för projektet är David Kelly. Om du har frågor om projektet skickar du dem till vårt kontaktcenter Kontakt Linköping, som svarar på dina frågor direkt eller hänvisar dig till rätt person.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 maj 2024