Hoppa till huvudinnehåll

Vikingstad, Bankeberg

Ett helt nytt område med cirka 400 bostäder, skola, lekplatser med mera håller på att växa fram i Bankeberg.

Vad ska hända?

Ett nytt bostadsområde med cirka 400 bostäder i form av lägenheter, radhus, parhus och villor är under uppbyggnad i Bankeberg i Vikingstad. I området ska även ett LSS-boende med sex lägenheter byggas.

En park med lekplats är färdigställd och en ny skola, Valkeboskolan med tillhörande sporthall har byggts och är i bruk.

Området kommer få ytterligare en med lekplats, men när den ska byggas är oklart.

Utbyggnaden sker i tre etapper

  • Etapp 1 (orange markering i kartan) är färdigbyggd. Den innehöll bland annat bostäder och en ny skola.
  • Etapp 2 (grön markering i kartan) är under byggnation. Den innehåller bostäder och LSS-boende.
  • Etapp 3 (lila markering i kartan) ska markanvisas under slutet av 2023. Området kommer bland annat att innehålla bostäder.

Vikingstad_Bankeberg.png

Markeringar i kartan visar de tre etappernas utbredning.

Varför gör vi detta?

Bankeberg är ett attraktivt område där det finns stor efterfrågan på bostäder. Området ligger nära viktiga punkter i Vikingstad som tågstation, centrum, idrottsområdet Vikingavallen och bassängbadet Valkebobadet.

När gör vi det?

Byggnationen av området påbörjades 2019 och området beräknas vara färdig 2028. En del av bostäderna, en skola och en park är färdiga.

Under sommaren 2023 har gator inom norra området färdigställts.

LSS-boendet började byggas under sommaren 2023 och beräknas vara färdigt för inflytt hösten 2024.

Sista markanvisning går ut under årsskiftet 2023

En sista markanvisning i området planeras till årskiftet 2023/2024. Markanvisningen innehåller främst flerfamiljshus upp till fyra våningar, men även ett litet område med radhus. 

Vem gör detta?

De byggaktörer som har byggt bostäder i etapp 1 är Ekeblad Bostad och SHH bostadsproduktion.

I etapp 2, som byggs just nu, bygger följande byggaktörer bostäder. Se byggaktörernas webbsidor för tidsplaner för byggnationen.

Lejonfastigheter har byggt skolan och idrottshallen. Lejonfastigheter håller även på att bygga ett LSS-boende.

Linköpings kommun har byggt gatorna, parken och lekplatsen i det nya området och ska även ytterligare en lekplats.

Vilka byggaktörer som ska bygga i etapp 3 avgörs i kommande markanvisning.

Processen

Detaljplanen för området antogs 2016 och fick laga kraft 2017.

Process för detaljplan, laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Att detaljplanen eller områdesbestämmelserna får laga kraft innebär att den/de gäller tills den/de upphävs eller ändras.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör David Kelly. Om du har frågor om projektet skickar du in dem till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 17 augusti 2023