Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ullevileden - utbyggnad

Ullevileden byggs ut och blir därmed en viktig led mellan västra och östra delen av Linköping.

Utbyggnad av Ullevileden.

Kartan visar hur Ullevileden ska byggas till.

Ullevileden är idag utbyggd parallellt med E4:an från Bergsvägen till och med cirkulationsplatsen vid Flemmagatan i Tornby. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om igångsättningstillstånd vilket enligt planen innebär att förarbetet kan sättas igång våren 2021. I slutet av 2024 beräknas hela Ullevileden vara klar från Tornby ända fram till Mörtlösa.

Vad ska hända?

Ullevileden kommer att förbinda Mörtlösa med Tornby vilket beräknas avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen med 15-25 procent.

Genom utbyggnad av Ullevileden skapas två alternativa vägar som försörjer och förbinder västra och östra delen av norra Linköping. Förbindelsen mellan Tornbys befintliga handelsområde och Mörtlösa minskar även risken för eventuell lokal trafik på E4.

Utbyggnad av Ullevileden innebär att ytterligare en bro anläggs över Stångån. Idag är befintliga broar över Stångån få till antalet och en svaghet i trafiksystemet om en oförutsedd händelse uppstår som innebär att en eller flera broar stängs av. 

Ullevileden byggs i ett första steg ut med två körfält. Tre cirkulationsplatser planeras också längs sträckan inom detaljplanen.

När gör vi detta?

Planen är att byggnationen påbörjas sommaren 2022 och slutförs i slutet av 2024.

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: