Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ullevileden - utbyggnad

Ullevileden byggs ut och blir därmed en viktig led mellan västra och östra delen av Linköping.

Grafisk kartöversikt som visar Ulleviledens nya sträckning. Även gång- och cykelvägen och allén är inritad.

Kartan visar hur Ullevileden ska byggas till.

Ullevileden är idag utbyggd parallellt med E4:an från Bergsvägen till och med cirkulationsplatsen vid Flemmagatan i Tornby. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om igångsättningstillstånd vilket enligt planen innebär att förarbetet kan sättas igång våren 2021. I slutet av 2024 beräknas hela Ullevileden vara klar från Tornby ända fram till Mörtlösa.

Vad ska hända?

Ullevileden kommer att förbinda Mörtlösa med Tornby vilket beräknas avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen med 15-25 procent.

Genom utbyggnad av Ullevileden skapas två alternativa vägar som försörjer och förbinder västra och östra delen av norra Linköping. Förbindelsen mellan Tornbys befintliga handelsområde och Mörtlösa minskar även risken för eventuell lokal trafik på E4.

Utbyggnad av Ullevileden innebär att ytterligare en bro anläggs över Stångån. Idag är befintliga broar över Stångån få till antalet och en svaghet i trafiksystemet om en oförutsedd händelse uppstår som innebär att en eller flera broar stängs av. 

Ullevileden byggs i ett första steg ut med två körfält. Fyra cirkulationsplatser planeras också längs sträckan inom detaljplanen.

En gång- och cykelbana byggs längs med Ullevileden och byggs ut längs Sunnorpsgatan.

Det blir ett nytt fågelutkik och damm.

Ett stort antal träd bildar en allé längs hela den nya sträckningen.

Ritningsunderlag för entreprenörer

Tre tekniska ritningar som översiktligt beskriver kommande entreprenadarbeten.

När gör vi detta?

Vi är i slutfasen av projekteringsarbetet. Upphandling av entreprenadarbeten påbörjas sommaren 2022.

Planen är att byggnationen ska påbörjas runt årsskiftet 2022/2023 och slutföras till sommaren 2025.

Kommunens projektledare

Projektledare Per Oldfeldt når du via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 23 februari 2022