Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping City Airport - Cavok District

I Cavok District växer en ny företagsmiljö fram, ett område för verksamheter inom bland annat flyg, rymd och avancerade material. Området ligger i anknytning till landningsbanan vid Linköping City Airport.

 

Vad ska hända i Cavok District?

Området där Cavok District de närmaste åren ska växa fram har ett strategiskt läge vid Linköping City Airport, närhet till många befintliga flyg- och rymdinriktade företag och kluster, motorväg och tågförbindelser.

Här kommer lokaler framförallt för avancerade material, flyg- och rymdrelaterade företag att byggas, men även aktörer som är i behov av en kreativ miljö med tillgång till forskning, testlab, synergier och samarbetsmöjligheter kommer finna ett värde i att etablera sig i Cavok District. Lägen för utbildningslokaler, rekreation och restauranger finns med i detaljplanen.

Uttrycket Cavok, uttalas kav-okay och kommer från flygspråket. Ceiling and visibility OK vilket innebär att det är klart väder, god sikt.

Se aktuellt område i Linköpings karta

När gör vi detta?

Byggnationen av Cavok District pågår. Den första byggnaden, IMA One, blev klar under 2020.

Varför gör vi detta?

Linköping växer och är i behov av miljöer där företag kan etablera sig, utvecklas och expandera. Staden har spetskompetens inom flyg, rymd och avancerade material och det är därför naturligt att skapa en arena för den typen av verksamheter. Förutsättningarna som finns i och kring Cavok District lämpar sig väl för att skapa en unik innovationsmiljö som attraherar företag som kan dra fördel av det strategiska läget och den helhet som området kommer att erbjuda när det är färdigt.

Vilka gör detta?

Cavok District utvecklas av Linköpings kommun i samarbete med Sankt Kors.

Du hittar mer information om Cavok District på projektets webbplats.

Kommunens projektledare

Exploateringsingenjör Sofia Lilja som du når via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 23 mars 2021