Hoppa till huvudinnehåll

Ullevileden - utbyggnad

Ullevileden byggs ut för att förbättra framkomligheten i Linköping och koppla samman västra och östra delen av norra Linköping.

Grafisk kartöversikt som visar Ulleviledens nya sträckning med gång-, cykelväg och allé inritad.

Kartan visar hur Ullevileden ska byggas till.

Linköpings kommun bygger Ullevileden - en väg som kommer att förbinda Mörtlösa med Tornby och avlasta Kallerstadsleden, Tornbyvägen och Norrköpingsvägen.

Byggnationen påbörjades vid årskiftet 2023/2024. Under sommaren 2026 beräknas hela Ullevileden vara klar från Tornby ända fram till Mörtlösa.

Vad ska hända?

Genom utbyggnad av Ullevileden skapas en alternativ väg som försörjer och förbinder västra och östra delen av norra Linköping. Förbindelsen mellan Tornbys befintliga handelsområde och Mörtlösa minskar även risken för att lokala trafikanter använder E4:an.

Ullevileden är idag utbyggd parallellt med E4:an från Bergsvägen till och med cirkulationsplatsen vid Flemmagatan i Tornby.

Utbyggnad av Ullevileden innebär att en ny bro byggs över Stångån. Den nya brons sträckning är markerad med mörkblå ränder i kartan. Idag är befintliga broar över Stångån få till antalet. Det kan innebära en svaghet i trafiksystemet om en oförutsedd händelse uppstår som innebär att en eller flera broar stängs av.

Ullevileden byggs i ett första steg ut med två körfält, ett i vardera riktning och fyra cirkulationsplatser (markerade med röda cirklar i kartan). En gång- och cykelbana byggs längs med Ullevileden och längs Sunnorpsgatan (markerad med streck i blått och vitt i kartan).

Det blir en ny fågelutkiksplats, fördröjningsdammar och ett stort antal träd längs hela den nya sträckningen.

Västra delen, Flemmagatan-Gumpekullavägen

(Klicka på bilden för att göra den större)

Gumpekulla karta etapp 1-01.jpg

Östra delen, Gumpekullavägen-Mörtlösa

(Klicka på bilden för att göra den större)

Gumpekulla karta etapp 2-02.jpg

När gör vi detta?

Byggnationen av den första etappen pågår, mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen. Planen är att byggnationen av den andra etappen, mellan Gumpekullavägen och Mörtlösa, ska påbörjas under sommaren 2024.

Under sommaren 2026 beräknas hela Ullevileden vara klar från Tornby ända fram till Mörtlösa.

Pågående arbeten

Inom etapp 1 pågår det fram till sommaren arbeten med en rörbro väster om Norra Oskarsgatan. Här pågår också gjutning av bankpålplattor och brostöd till den bro som ska byggas över Stångån. Öster om Stångån pågår arbeten med kalkcementpelare, vägbank med mera.

Under sommaren kommer delar av gång- och cykelbanan vid Stångån och Norra Oskarsgatan att stängas av. Följ skyltning på platsen.

Trafikpåverkan

Utbyggnaden av Ullevileden är ett stort projekt men vår bedömning är att dess påverkan på trafiken kommer att bli liten.

Utbyggnaden kommer att innebära mindre störningar vid Gumpekullavägen (Ekängsvägen) och vid handelsområdet Mörtlösa under delar av utbyggnaden. Det kommer gå att passera på båda ställena, men med något lägre hastighet.

Mer detaljerad information om när och hur trafiken påverkas kommer att finnas på denna webbsida när arbetena närmar sig i tid.

Vem gör detta?

Peab är entreprenör för den första etappen, mellan Flemmagatan och Gumpekullavägen.

Mark & Energibyggarna är entreprenör för den andra etappen, mellan Gumpekullavägen och Mörtlösa.

Kommunens projektledare

Per Oldfeldt är kommunens projektledare. Om du har frågor om projektet skickar du in dem via formuläret Frågor och synpunkter - byggprojekt.

Senast uppdaterad den 31 maj 2024