Nu börjar resan mot digital slutarkivering

Linköpings kommun har som en av de första kommunerna i landet upphandlat ett digitalt slutarkiv. Fördelarna kommer att bli ökad tillgänglighet, förenklade sökvägar och lättare att hitta kommunal information.

Linköpings och Norrköpings kommuner har tillsammans upphandlat ett system för bevarande (digitalt slutarkiv). Samarbetet med Norrköping öppnar möjligheter för en fördjupad och praktisk samverkan under övergång och införande.
Linköpings kommun ska under hösten starta två pilotprojekt för att testa hur en digital slutarkivering kan fungera i praktiken i det nya systemet. Med utgångspunkt i de erfarenheterna kan därefter en stegvis övergång planeras in. Det här kommer att vara en lång process där pappersarkivering och digital slutarkivering kommer att finnas parallellt och där tyngdpunkten efterhand alltmer kommer att väga över mot det digitala.

Många fördelar

– Fördelarna är många, säger Dan Malmsten, chef för Linköpings stadsarkiv. Redan nu framställs i stort sett all information i kommunen digitalt. Digital hantering hela vägen kommer att förenkla sökvägar och öka tillgängligheten till informationen. Det digitala slutarkivet blir också en naturlig del i den e-förvaltningskedja som effektivt ska behandla informationen från att den skapas till att den slutarkiveras och återutnyttjas.
En övergång är ganska komplicerad. Den måste ske säkert och säkerställa att information inte försvinner eller hamnar i orätta händer. Det ställer krav på samordning i hela kommunen.
– Det är ett steg in en delvis ny värld och ett nytt tänkande för alla som jobbar med information som ska sparas. En ny och spännande resa har startat, säger Dan Malmsten.

 Presstjänsten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 oktober 2016