Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Åtta mil upplevelser

Välkommen till Kinda kanal och Stångån. Från sjön Åsunden i söder till sjön Roxen i norr bjuder vår kanal på såväl kultur- och naturupplevelser som skön avkoppling. På vägen passerar du öppna sjöar, stilla vattendrag och totalt femton handdrivna slussar i vackra och spännande miljöer.

På Kinda kanal blir det sällan någon trängsel vare sig i slussar eller sjöar. Här kan alla hitta sin ostörda badvik, fiskeplats eller sitt smultronställe. För den som inte utforskar Kinda kanal med egen båt finns det möjlighet att följa med på en svindlande vacker dagstur, kvällstur eller kortare färd med passagerarbåten M/S Kind. Är du lycklig ägare till egen båt eller kanot lägger du själv ut kursen och tidtabellen. Vill du utforska kanalen landvägen finns det många fina cykel- och vandringsleder att nyttja.

Om Kinda kanal

Kinda kanal förbinder sjöarna Åsunden, Ämmern, Järnlunden, Lilla- och Stora Rängen, Ärlången och Roxen. Kanalens totala längd är drygt 80 kilometer – eller 43 distansminuter – varav cirka 27 kilometer är grävda och sprängda sträckor. Höjdskillnaden däremellan är 52,5 meter. Längs kanalen finns ett antal fasta broar med 3,09 meter som segelfri höjd. Kinda kanal trafikeras av uppemot 800 fritidsbåtar per år.

Slussar- från söder till norr

Bilden visar slussmiljöer längs Kinda kanal.

Brokinds sluss är en enkel­sluss med en nivåskillnad på cirka 1,6 meter. Den binder samman sjöarna Järnlunden och Stora Rängen. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.  


Hovetorps slussar har en nivåskillnad på 15,8 meter fördelat på fyra bassänger. Den nedre är en trippelsluss, den övre är en enkelsluss och mellan dem ligger en damm. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.


Hamra slussar ligger strax söder om samhället Sturefors och består av två slussar med en höjdskillnad på 8,9 meter. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.  


Sturefors sluss har 3,2 meter i höjdskillnad och är placerad vid Sturefors slott, strax invid sjön Ärlången. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.  


Slattefors sluss ligger i Landeryd, norr om Ärlången. Slussen har en höjdskillnad på 3,2 meter. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.  

 

Hjulsbro sluss har en nivå­skillnad på endast 0,2 meter, vilket gör att slussen oftast står öppen på sommaren.Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.


Hackefors sluss finns i en av Linköpings södra stadsdelar. Den har en höjdskillnad på 6,8 meter och är norra Europas djupaste
enkelsluss i trä. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience. 


Tannefors slussar ligger i centrala Linköping och består av tre sluss­bassänger som tillsammans lyfter 10,5 meter. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.  

 

Nykvarns sluss förbinder sjön Roxen/Göta kanal och Stångån/Kinda kanal. Nivå­skillnaden är 2,8 meter. Källa: AB Kinda kanal och Visit Östergötland/Lakesperience.

För mer information om Kinda kanal, öppettider och slussavgifter besök deras hemsida eller ring 013 -12 68 80.

Massor att se och göra

  • Spännande och vackra slussmiljöer
  • Badplatser längs kanalen och i vackra insjöar
  • Trivsamma småbåtshamnar
  • Vattennära boendeanläggningar
  • Fornlämningar
  • Gårdar, torp och slott
  • Fina gång- och cykelstråk
  • Caféer och restauranger
  • Friluftsområden och vandringsleder
  • Kajak- och kanotled

Eighty kilometers of experiences

Welcome to The Kinda Canal and the river Stångån. From the lake Åsunden in the south to the lake Roxen in the north our canal offers a variety of places with interesting historical and natural resources and also attractive surroundings in which to relax. You pass by beautiful lakes, tranquil rivers and streams and a total of 15 hand-manoeuvred locks. Here there is something for everybody – a peaceful beach, a place to fish, a café or another lovely little spot. The Kinda Canal can be explored in your own boat, in a rented kayak, or by taking a trip on the canal boat M/S Kind. If you prefer to travel by land then there are many fine cycle paths and nature trails to follow. The canal´s total length is more than 80 kilometers or 43 nautical miles. The difference in height is 52.5 meters. Along the canal there are a number of non-moveable bridges with a bridge clearance of 3.09 meters.

M/S Kind vid Sturefors slott.
Foto: Carl Schnell

 

Paddling vid Hjulsbro sluss. Foto: John Sandlund och Visit Östergötland.

Senast uppdaterad den 19 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: