Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hackefors – en hisnande historia

Innan Kinda kanal kom till kunde inga båtar ta sig fram i Stångåns forsar. Särskilt inte i Hackefors. Men det fanns andra sätt att nyttja vattnet – från mjölkvarnar till modern elproduktion.

Hackefors sluss omkring 1875. På bilden syns de två mjölkvarnarna. Foto: Frans Dyring/Östergötlands museum

Ända sedan förhistorisk tid har Stångån varit ett viktigt kommunikationsstråk mellan Roxen och Kindabygdens sjöar. Men färden var strapatsrik och forsarna satte stopp för båttrafik. Fallet vid Hackefors var ett av de högsta och starkaste i hela Stångån, men människorna förstod tidigt att ta tillvara på dess kraft. Redan på 1300-talet fanns det en mjölkvarn i området, som senare kom att tillhöra Hackefors norrgård. Ytterligare en kvarn tillhörde södergården och var i drift till 1929. Vattenkraften har även drivit verksamheter som skinnstamp, linstamp, sågverk och pappersbruk i området.

Kraft åt Ekholmen

Först användes vattenkraften bara lokalt kring forsen, men när jordbruket började industrialiseras experimenterade man med att bredda upptagningsområdet. Under en period fanns här till exempel ett vattenhjul som, med hjälp av sammankopplade vajrar, drog ett tröskverk ända borta vid Ekholmens gård, nära det som idag är Ekholmens centrum.

Världens djupaste sluss

Men önskan att bemästra forsarna och införa båttrafik på Stångån var stark, och 1865 startade projektet som skulle slutföra Kinda kanal. Här i Hackefors anlades kanalens mäktigaste sluss. Och inte bara kanalens – då var det också världens djupaste enkammarsluss! Båtfararna, som nu kunde färdas i hela ån, fick vänja sig vid en hisnande upplevelse.  

Ingen sluss, ingen kanal

Bredvid slussen fortsatte kvarndriften i Hackefors. Samtidigt ökade intresset för elektricitet. Med ny teknik kunde elen transporteras längre, och vattenkraft nyttjades i allt större skala. I Linköping planerade affärsmannen John O Nilsson för en ny kraftstation i Hackefors. Då kanaltrafiken minskat tänkte man först bygga om slussen för detta ändamål. Något som hade varit slutet för Kinda kanal. Som tur var ändrades planerna och år 1935 stod byggnaden klar i forsen bredvid.

6,8 meter hög

Idag genererar Hackefors kraftstation el med en effekt på 1 060 kW som motsvarar cirka 1300 hästkrafter. Och själva kraftverksbygget gav på sätt och vis en extra skjuts åt platsens berömmelse. Eftersom vattennivån höjdes behövde nämligen slussen byggas på. Sedan dess är nivåskillnaden 6,8 meter och Hackefors sluss är än idag världens högsta enkelsluss med träportar.

Titta efter:

  • Slussvaktarbostaden finns kvar, och har utvändigt kvar sin ursprungliga karaktär. Uthusen är dock rivna och tomten har styckats av för moderna bostadshus.
  • Slussens påbyggnad från 1935 syns tydligt genom de två avvikande övre stenskiften.
  • Klosterkvarns gamla mjölnarbostad som övergick till att fungera som maskinistbostad när kraftstationen uppfördes.
  • Uppströms bron ligger Södergårdens magasin och flygelbyggnad kvar. Gårdens bostadshus revs på 1960-talet.

Hackefors lock

No boats could pass the waterfall in Hackefors before the Kinda canal was built. But there were other ways of utilizing the water. As early as in the 14th century there was a flour mill here. Later a leather works, a linen preparation plant, a sawmill and a papermill which all utilized the power from the waterfall. When construction of the Kinda canal was started in 1865 a magnificent lock was built here, which gave boaters a breathtaking experience. In the 1930s the boat traffic decreased and there were plans to replace the lock with a power station. But luckily the power station was built in the rapids in the neighbouring channel. This was in 1935. Due to the new power station the water level was raised and the lock had to be heightened. Since then the difference in the water levels in the lock is 6,8 meters. Hackefors lock is therefore still to this day the world´s highest single lock with wooden lock gates.

Senast uppdaterad den 16 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: