Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Historien om Kinda kanal

Ända sedan 1871 har Kinda kanal varit en viktig och vacker väg genom hjärtat av Östergötland. Som transportled mellan skogsbygderna i söder och jordbruksslätterna i norr skapade kanalen helt nya möjligheter för handel och kommunikation – och för Linköpings utveckling.

Redan på 1750-talet planerades det för en kanal i Stångån. Fördelarna var många. I den skogsrika Kindabygden fanns det byggmaterial, beck, tjära och ved som med båt skulle kunna fraktas till slättbygden. Kindaborna själva behövde en bättre och snabbare resväg till residensstaden, och dessutom kunde projektet möjliggöra sänkning av sjöarnas vattennivå för att få mer odlingsbar mark. 1810 invigdes den första delen av kanalen mellan Åsunden och Stora Rängen. Ett par år senare rasade Brokinds sluss på grund av konstruktionsfel, kanalbolaget gick i konkurs och båttrafiken upphörde.

Hamnen i Linköping.
Källa: Vykort poststämplat 7 oktober 1902, Bild Linköping.

En ny start

För Linköping som länge varit en inlandsstad hade utvecklingen hittills gått långsamt fram. Men 1832 öppnades Göta kanal och plötsligt var hela världen inom räckhåll. Nu fanns det också tillgång till ny kunskap om vattenvägar och till mer kvalificerad arbetskraft. Det var hög tid att återuppta projektet Kinda kanal. Efter år av planering och beräkningar startade arbetet och 1861 gick fartyget S/S General Boy för första gången mellan Åby och Labbenäs.

In mot staden

För kanalens sträckning mot Linköping måste ett tiotal slussar anläggas vid Stångåns forsar. Från Roxen in mot staden behövde farleden rätas och muddras och ytterligare en sluss byggas vid Nykvarn. 1863 bildades Kinda kanal aktie­bolag och två år senare var arbetet igång. I juli 1871 stod Kinda kanal klar i sin helhet, och det rapporterades att fem ångbåtar redan trafikerade leden. När sjöfarten längs kanalen var som livligast, besöktes hamnen av upp till 2000 större båtar per år. Handeln blomstrade och nya industrier växte fram.

S/S Kinda vid Hackefors sluss 1910-tal.
Källa: Sjöhistoriska muséet.

Landstransporter tar över

År 1902 öppnades järnvägslinjen Östra Centralbanan mellan Linköping, Kinda och Vimmerby. Tågen gick nästan parallellt med båtarna på Kinda kanal – men betydligt snabbare. När vägnätet senare byggdes ut ökade även buss- och lastbils­transporterna. Det blev början till slutet för den tidigare så intensiva kanaltrafiken och efter säsongen 1947 upphörde kanaltrafiken helt och har därefter endast bestått av turisttrafik.

Kanalen lever

Stångån och Kinda kanal har varit en av de viktigaste källorna till Linköpings expansion och Kindabygdens utveckling. Idag är kanalen en kulturhistoriskt värdefull miljö av riksintresse, en välbesökt turistattraktion och en skönhetsupplevelse. På senare tid har slussanläggningar och slussvaktbostäder renoverats och kulturbyggnader tagits omhand. Kinda kanal ägs numera av Region Östergötland, Linköpings kommun och Kinda kommun. Tillsammans arbetar vi för att underhålla och bevara kanalen för framtiden.

Titta efter

  • Stångs magasin, från början Stångs kvarn, är en av de kulturbyggnader längs Kinda kanal som har restaurerats.
  • Det mindre huset på kajen här intill var från början en tvättstuga och två lägenheter. Här finns numera gästhamnsservice samt Kinda kanals kontor.

Slusstrappan i Hovetorp år 1896.
Foto: Lars Fredrik Lovén, Östergötlands museum.

The history of Kinda Canal

Since 1871 The Kinda Canal has been an important and scenic waterway through the heart of Östergötland. This transport route, which connected the forests in the south to the agricultural plain in the north, created new possibilities for commerce and communication. In 1810 the first stage of the canal between the lakes Åsunden and Stora Rängen was inaugurated. But after only a few years the canal company went into liquidation and boat traffic ceased. In 1832 The Göta Canal was opened and there were good motives for a restart of The Kinda Canal project. The work was completed in July 1871. Cargo boat traffic and commerce flourished. New industries were built along the river Stångån. The opening of the railway between Linköping and Vimmerby in 1902 meant that cargo boating on the canal was put under serious competition. In time even buses and lorry traffic took over transport and after the 1950s traffic on the canal had almost completely ceased. However The Kinda Canal continues to live and it is today an inherited cultural environment of national interest and a popular tourist attraction.

Lyftkran i dimma vid Linköpings hamn år 1949.
Foto: Arne Gustafsson

Senast uppdaterad den 16 december 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: