Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturkraft ger framtidsenergi

Välkommen till Nykvarn vattenkraftverk! Här har den naturliga forsen använts som kraftkälla under många hundra år. Än idag tas vattnets energi tillvara. Numera för att producera fossilfri och förnybar el till Linköpingsborna.

År 1942 startade elproduktionen i Nykvarn. Hjärtat av vattenkraftverket – turbinen som driver produktionen – är fortfarande den samma. På senare år har dammluckor och annan hjälputrustning moderniserats för att säkra produktionen. Idag motsvarar vattenflödet ungefär 30 fyllda badkar i sekunden. Det ger i sin tur el som räcker till cirka 300 villors årsförbrukning.

Mer kraft i Stångån

Tekniska verken äger Nykvarn vattenkraftverk och har också hand om driften. Den sköts från kraftvärmeverket vid centralstationen här i Linköping. Förutom Nykvarn har Tekniska verken ytterligare tre vattenkraftverk i den del av Stångån som löper genom Linköping – Slattefors, Hackefors och Tannefors.

Framtidens energikälla

Vattenkraften står idag för cirka 40 procent av Sveriges elproduktion och är fri från både utsläpp och avfall. Tack vare att vattnet kan lagras i dammar går det att anpassa produktionen, både efter säsong och behov. Det innebär att vattenkraften snabbt kan väga upp om det exempelvis skulle bli stopp i ett kärnkraftverk eller om vindkraftsproduktionen förändras. På så vis kan vi ha ett fortsatt stabilt elsystem.

Så fungerar vattenkraft

Elen utvinns ur vattnets rörelseenergi. I Nykvarn används den naturliga forsen. Mängden el som produceras beror på hur mycket vatten som passerar och på fallhöjden i vattenkraftverket.

  1. Vattenmängden i dammarna påverkas av hur mycket nederbörd som faller och hur mycket vatten som tappas.
  2. Med hjälp av dammarna kan vattenflödet och fallhöjden regleras för att få ut mer energi när det behövs.
  3. Vattnet passerar genom vattenkraftverkets turbin som börjar snurra.
  4. Rörelsen från turbinen driver en generator som omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi.

Korta fakta om Nykvarn vattenkraftverk

Fallhöjd: 2,8 meter
Effekt: 325 kW
Normalårsproduktion: 1,5 GWh

Nykvarn Hydropower Station

Hydropower currently accounts for around 40 per cent of Sweden’s electricity output, and results in zero emissions and zero waste. We have been generating electricity here at Nykvarn since 1942. The turbine at the heart of our production process is the same one we began with all those years ago. More recently, our sluice gates and other auxiliary equipment have undergone modernisation to ensure production can continue. Our current water flow is the equivalent of around 30 full bathtubs passing by every second. In turn, this gen­erates enough electricity to supply approximately 300 detached houses with electricity for a year.

Senast uppdaterad den 1 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: