Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nykvarns sluss

Idén om en mer centralt placerad hamn tog fart när Kinda kanalbygget planerades. Redan då fanns en vision om projektets enorma betydelse för Linköping. Men först måste forsen i Nykvarn övervinnas.

Idén med Kinda kanal var att knyta samman skogsbygden i Kinda med slättbygden vid Roxen och på så vis skapa smidiga transportvägar och viktiga handelsutbyten. Redan i början av 1800-talet gjordes försök att anlägga en kanal, men först flera decennier senare tog kanalbygget fart in mot Linköping.

I Nykvarn fanns nyckeln

I staden pratades det om den nya hamnen som skulle ge Linköpingsborna ännu närmare kontakt med omvärlden. Den skulle dessutom bli platsen för det viktiga mötet mellan Göta kanal och Kinda kanal. Nyckeln till denna storslagna plan fanns vid Nykvarn. Här behövdes en ny vattenväg förbi fallet och en sluss för att övervinna höjdskillnaden. För det mäktiga slussbygget krävdes det hundra man som grävde och muddrade, sprängde, murade och slet. Arbetet tog drygt två år. Den 19 september 1867, gick ångaren Hans Brask som första fartyg genom Nykvarns sluss och vidare in mot stadens nya centrala hamn.

En ny stad

Med de förbättrade transportlederna och den centrala hamnen exploderade Linköpings tillväxt och utveckling. Många starkt expansiva industrier etablerades, bland annat utmed Stångån och här i Nykvarn. I framgångsvågen uppstod nya samhällsklasser och Linköpings stadskärna byggdes ut med allt fler ståndsmässiga kvarter. I Nykvarns sluss öppnades portarna till en ny storstad. 

Om slussen

Nykvarns sluss anpassades efter Göta kanals mått för att stora fartyg skulle kunna gå till Linköpings hamn. Den är därför större än övriga slussar i Kinda kanal, och kan ta båtar på upp till 30 meters längd, 7 meters bredd och 2,8 meters djup. Nivåskillnaden är 2,8 meter. Bron över slussen var tidigare en öppningsbar rullbro, som tillverkades på Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm år 1870.

Slussportarna och luckorna på portarna längs Kinda kanal är än idag handmanövrerade.

Tre vattenvägar

Just här vid Nykvarn förgrenar sig Stångån i tre livsviktiga vattenvägar. Forsen ger sedan hundratals år kraft och tillväxt för Linköping. Kinda kanal har ökat kommunikationen mellan platser och människor, och i det strömmande omlöpet kan fiskar tryggt simma mot framtiden.

Nykvarn lock

After Nykvarn harbour was built, preparations were started, in conjunction with the planning of Kinda Canal, for a new, more central port in Linköping. However, the rapids at Nykvarn were a hindrance to further ship traffic in towards the town. A lock was necessary. In 1865 the grand lock construction began, and, two years later, the steamship Hans Brask was the first vessel to pass through the lock gates in Nykvarn.

 

Segelbåt på utgång nedanför slussen, 1870-tal. Foto: Frans Dyring, Friluftsmuseet Gamla Linköpings arkiv.

 

Passagerarfartyget Linköping vid Nykvarns sluss. Källa: Vykort poststämplat 1911, Bild Linköping.

 

Vartefter framkomligheten längs Stångån förbättrades, anlades hamnarna närmare stadskärnan. Samtidigt gynnades Linköpings industrier av de nya kommunikationsvägarna. 1885 beslutades att hamnområdet skulle bestå av hela sträckan mellan Cap Julie och Tinnerbäcken.

 

Slussvaktarbostaden byggdes 1868 och först i tjänsten som slussvakt var Alfred Lange. Efter Alfreds död tog sonen Carl över och skötte slussningen ända fram till 1944. På bilden: Alfred Lange med familj. Källa: Östergötlands Museum.

Senast uppdaterad den 19 december 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: